Är Greta Thunberg för snäll?

Kanske får Greta Thunbergs budskap så stort genomslag, därför att hon säger det vi redan sen länge har vetat. Som ungdom kan hon säga det utan att vara korrupt. Ibland vågar vi andra kanske inte ropa så högt, när vi vet att vi redan har en ohållbar livsstil, som vi inte riktigt är bekväma med att ifrågasätta.

Det är väldigt snällt och sansat att Greta Thunberg bara kräver att vi ska lyssna på forskningen och hålla oss till Parisavtalet.

”Hälften av all plast som någonsin har producerats i mänsklighetens historia har producerats inom de senaste 10-15 åren!”

Redan på 1970-talet passerade mänsklighetens konsumtion vad ett jordklot kan producera, nu lever vi sen länge på kredit, på kommande generationers bekostnad och på bekostnad av naturen överhuvudtaget. Vi människor lever sammanlagt ohållbart.

Det är inget vi kan vara nöjda eller stolta över…

Hälften av all plast som någonsin har producerats i mänsklighetens historia har producerats inom de senaste 10-15 åren! Det går väldigt fort nu… Det är likadant med många, många andra produkter. Det tryck som den mänskliga aktiviteten lägger på biosfären är våldsam, inte bara när det gäller växthusgaser.

Klimatkrisen är inget nytt, vi har vetat om problemen länge

När jag gick i högstadiet någon gång runt 1975, skrev jag en uppsatts om energiförsörjning. I Danmark där jag gick i skola, var det full fart på energidebatten. Skulle man ha atomkraft eller inte i Danmark? Man stod inför ett viktigt vägval i realpolitiken. Av samma anledning fanns det tillgång till jättemycket informationsmaterial och många forskare gjorde debattinlägg och gjorde forskningsresultat som fanns tillgängliga.

Det gjorde starkt intryck på mig att se alla de diagrammen med prognoskurvor. De visade att om utvecklingen fortsätter som den var då på 70-talet skulle förbrukningen av fossila bränslen öka exponentiellt, så klart skulle det samma även gälla för utsläpp av CO2.

Vissa forskare menade redan på den tiden, att det skulle kunna ge upphov till växthuseffekt, med följder som klimatförändringar, issmältning, havshöjning m.m.

Som normalbegåvad högstadieelev tänkte jag: Ok, jag förstår! De vuxna förstå också! Man kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att undvika detta. Forskarna som trodde det skulle bli klimatförändringar, menade också, att det först skulle bli framåt millenniumskiftet som man skulle börja se konsekvenser i större skala. Det skulle finnas tid att hinna ändra riktning, det skulle vara möjligt att undvika de problem man såg i horisonten. Men det hade krävt att man då runt 1975 satte fart med nödvändiga förändringar.

”Hela vägen har det varit ett stark, konsekvent och välfinansierat motstånd mot andra vägar än den fossila.”

Det jag först fattade ett par år senare, kanske när jag 17-18 år, var att det är sådana enormt starka ekonomiska krafter som vinner på att vi kör vidare i fossilspåret. Hela vägen har det varit ett stark, konsekvent och välfinansierat motstånd mot andra vägar än den fossila. Ett motstånd som kanske främst handlar om hur stora vinster man kan göra idag, om man blundar för konsekvenserna det får för morgondagen. Den ekonomiska maktkoncentrationen runt de stora oljebolagen och andra aktörer inom fossilindustrin gör att de har ett mycket starkt inflytande.

Nu är vi där man förutspådde att vi skulle hamna, med allt vad det innebär

Fortfarande är det många som stretar emot. Det finns de som aktivt stretar emot, genom att hata Greta Thunberg och andra som ”väsnas”, och det finns de som arbetar emot politiskt eller bara förnekar att vi har ett problem.

Sen är det alla oss som har hört och förstått budskapet för länge sen… Och som i alla fall fortsätter att leva som om vi hade flera jordklot till vårt förfogande, om vi nu tänker att det är omöjligt att övertyga de som är helt emot… Men hur kommer vi som tror att vi har fattat, steget vidare… Från att fatta till förändring?

”Hur kan jag vara en del av lösningen?”

Det är inte enkelt! Hela samhällsstrukturen och de senaste 100 årens teknologiska utvecklingssprång är baserade på användning av olja och andra fossila bränslen. I takt med teknikutvecklingen har konsumtionen av alla typer råvaror accelererat lavinartat.

Vi bor och verkar mitt i det, vi er en del av det samhälle och vi skördar också av de kortsiktiga vinsterna oljan ger – hur kommer vi vidare? Hur kan vi komma närmare den hållbarhet vi vet är nödvändig?

Hur kan jag vara en del av lösningen? Det tänker jag är en av de viktigaste frågorna just nu!

Av Anders Fabricius
Fabricius Resurs

Ekonomi, Greta Thunberg, Hållbara förändringar, Klimatkrisen, Omställning, Parisavtalet, Vardagshandlingar

Kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Captcha loading...

Fabricius Resurs AB
info@fabriciusresurs.se
Org.nr. 556266-4812

Huvudkontoret
Ulriksfors 435
833 93 Strömsund
Tel. 0730 78 68 22

Malmökontoret
Lugna gatan 12, lgh 1101
211 60 Malmö
Tel. 0702 81 11 42

Gilla oss på Facebook och LinkedIn

© Copyright Fabricius Resurs AB