Trippelfokus, ett nytt synsätt på utbildning

Författare: Daniel Goleman och Peter Senge. 

Översättning: Eva Trägårdh.

Pris: 190 kr inkl. frakt.

ISBN: 978-91-982626-3-6

Boken utkom på svenska den 17 oktober 2016. 

Det amerikanska originalet: The Triple Focus, a new approch to education. Florence, MA: More Than Sound.


Trippelfokus, ett nytt synsätt på utbildning

Två av vår tids stora och nyskapande tänkare Daniel Goleman och Peter Senge presenterar i den här boken tre viktiga färdigheter som alla barn och vuxna behöver. Det handlar om att förstå sig själv, andra människor och de större system vi lever och verkar i men även hur dessa tre fokusområden är sammanlänkade och beroende av varandra. Författarna visar hur dessa kompetenser behövs för att kunna navigera i en snabbt föränderlig värld med ett ökande antal distraktioner och i en växande komplexitet där allting i större utsträckning än tidigare hänger samman.

Genom att hålla fokus på alla tre perspektiven skapas ett nytt synsätt på utbildning och lärprocesser för barn, ungdomar och vuxna där både individen och kollektivets potential tas tillvara. Daniel Goleman beskriver värdet av att arbeta med självkännedom och empati. Han lyfter även fram forskning som visar att elever som förstår sig själva och andra lyckas bättre med sina studier, sin personliga utveckling och sina relationer. Peter Senge fördjupar den tredje färdigheten som handlar om att förstå hur system interagerar, vare sig det är i familjen, i en organisation eller på global nivå.

Boken ger också exempel på utbildningsprogram där de här kompetenserna redan finns med i kursplanen och författarna förmedlar tips och råd kring hur detta nya synsätt på utbildning bäst kan föras in i skolans värld.

Läs mer

Vill du höra mer om Trippelfokus? Lyssna gärna på några av dessa videoklipp där författarna Daniel Goleman och Peter Senge berättar hur de ser på framtiden för utbildning:

Har du lite mera tid, så kan vi rekommendera några lite längre inslag:

För den som känner sig okej med norska och danska, kan vi rekommendera en Levevei.no podcast intervju med Mette Miriam Böll som samarbetar med Daniel Goleman och Peter Senge kring att implementera Trippelfokus i skolor runt om i världen. Det samtalet hittar ni här: Episode 124: Triple Focus – arbeid med barn og unges emosjonelle, sosiale og systemiske intelligenser.

När det gäller det första och det andra fokusområdet, som handlar om ett inre och ett relationellt fokus, kan vi tipsa om böckerna Empati, det som håller samman världen och Närvaro och empati i pedagogiskt arbete, som både handlar om hur man kan hjälpa barn och unga att utveckla mer empati men också om hur vuxna kan hjälpa barn och unga att bättre vila i sig själv.

För det tredje fokusområdet som handlar om system, kan vi rekommendera boken Teori U – introduktion och perspektiv, som handlar om nya sätt att lära och förändra system.

Om författaren

Daniel Goleman är psykolog, författare och vetenskapsjournalist, har skrivit bästsäljaren Känslans intelligens, som har utsetts av Time Magazine till en av tidernas 25 mest inflytelserika managementböcker. Han är chef vid The Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations vid Rutgers University.

Peter Senge är forskare och universitetslektor på ett av världens främsta universitet MIT (Massachusetts Institute of Technology) och grundare av SoL, the Society for Organizational Learning. Han är även författare till den banbrytande boken Den femte disciplinen: den lärande organisationens konst.

Fabricius Resurs AB
info@fabriciusresurs.se
Org.nr. 556266-4812

Resursgården
Ulriksfors 435
833 93 Strömsund
Tel. 0730 78 68 22

Gilla oss på Facebook och LinkedIn

© Copyright Fabricius Resurs AB