Om oss

Fabricius Resurs är ett familjeföretag med fyra fokusområden:

 • Ledarskap & förändring
 • Integration & socialt arbete
 • Pedagogiskt arbete
 • Personlig utveckling & meditation

Genom att förmedla kunskap, erfarenhet och inspiration inom de områdena hoppas vi nå människor som är intresserade av mänsklig och social utveckling.

Vi har ett förlag, utbildningsverksamhet och vi driver en kursgård som ligger i Ulriksfors, Jämtland.

Vi utgår från en systemteoretisk förståelse av samhället, där allt hänger ihop och där varje människas bidrag påverkar helheten. Hållbarhet är därför en viktig del av vår värdegrund, vi vill att vårt bidrag till helheten ska vara socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart. Något som vi försöker att eftersträva i vardagen.

Varför startade vi Fabricius Resurs?

Fabricius Resurs startades av Anders, Vivian och Liv Fabricius.

I 2012 skedde två dödsfall i den närmaste släkten och det var en svår och omtumlande tid. När man konfronteras med döden är det naturligt att börja ställa existentiella frågor.

 • Är jag nöjd, gör jag det jag vill?
 • Använder jag mitt liv på rätt sätt?
 • Bidrar jag på ett bra sätt till världen?
 • Är det som jag gör meningsfullt?

För oss blev det tydligt att vi behövde justera på riktningen i våra liv, för att göra mer av det vi verkligen brinner för, med hopp om att det även kan vara till nytta för andra.

Därför valde vi att satsa på familjeföretaget som vi gav namnet Fabricius Resurs, för att understryka att det handlade om att vi skulle använda de fysiska och personliga resurser som vi förfogade över på bästa möjliga sätt. Det att faktiskt inte ge avkall på delar av ens kompetenser blev viktigt, tanken var att vi skulle kunna ta med hela oss till jobbet.

Beslutet innebar att vi gav oss in på ett stort projekt.

Den gård som Anders och Vivian bor på skulle rustas upp och göras om till kursgård med möjlighet för att även driva Bed & Breakfast och nu har det även blivit Bed & Meditation. Deras stora trädgårdsintresse skulle både ge en vacker och avslappnad atmosfär till kursgården men också ge grönsaker, bär och örter – för att minska det ekologiska fotavtrycket.

Vi påbörjade vår förlagsverksamhet, något som var helt nytt för oss – men vi drevs av en övertygelse om att det fanns viktig kunskap som behövde spridas. Och om ingen annan spred den kunskapen, så fick det bli vårt bidrag! Vi gick alltså i kast med att översätta och ge ut böcker som vi brinner för och som vi tror förmedlar viktig kunskap och som kan bidra till förbättringar i enskilda människors liv och i samhället i stort. Det har inte varit en enkel resa, men det är otroligt lärorikt och tillfredsställande att bidra till att tankar, metoder och erfarenheter som kan göra skillnad görs tillgängliga.

Slutligen ville vi satsa på utbildningsverksamhet, något som låg nära tillhands för oss alla. Vi hade alla arbetat med detta på olika sätt tidigare, men fram för allt har vi mycket på hjärtat och brinner för att hjälpa människor och organisationer att navigera, utvcklas och hitta tid för reflektion, inspiration, nya perspektiv och kunskaper. Vi ville även dela med oss av några av de insikter, metoder och kunskaper som vi fått genom dyrköpta erfarenheter, spännande initiativ vi varit del av och några av de mest lärorika utbildningar som vi tagit del av och som hjälpt oss mycket, både som människor och yrkespersoner. Vi har både öppna kurser och kommer ut till enskilda arbetsplatser eller organisationer samt föreläser på konferenser etc.

Så vad hade vi på hjärtat och varför det?

Utifrån våra intressen, kompetenser och utbildningar har fyra fokusområden växt fram, områden som både är fokus för våra böcker och våra utbildningar:

 • Ledarskap & förändring
 • Integration & socialt arbete
 • Pedagogiskt arbete
 • Personlig utveckling & meditation

Vart är vi nu?

Vår kursgård ligger i Ulriksfors, Jämtland, där Anders och Vivian arbetar. Sen reser vi gärna till andra orter och håller utbildningar, våra utbildningar ska självklart vara där i landet där intresset finns. Och även våra bokkunder återfinns runt om i hela landet och även utanför Sveriges gränser.

Fabricius Resurs AB
info@fabriciusresurs.se
Org.nr. 556266-4812

Resursgården
Ulriksfors 435
833 93 Strömsund
Tel. 0730 78 68 22

Gilla oss på Facebook och LinkedIn

© Copyright Fabricius Resurs AB