Empati, det som håller samman världen

Författare: Jesper Juul, Peter Høeg, Helle Jensen, Steen Hildebrandt, Michael Stubberup och Jes Bertelsen. 

Översättning: Eva Trägårdh.

Pris: 220 kr, inkl. frakt.

ISBN: 978-91-982626-0-5

Boken utkom på svenska den 19 juli 2015. 

Det danska originalet: Empati, det der holder verden sammen. København: Rosinante & co, 2012.


Empati, det som håller samman världen

Den här boken är en teoretisk och praktisk vägledning i hur man stödjer människor i att förbättra kontakten med sig själv och varandra. Ordet empati betecknar förmågan att leva sig in i andras situation, med allt vad det innebär av förståelse, samhörighet, medkänsla med mera. Empati är med andra ord det kitt som håller samman den mänskliga gemenskapen.

Ju bättre kontakt man har med sig själv, desto bättre förstår man andra. Bara när man vilar i sig själv kan man förhålla sig på ett djupare sätt till andra människor och till en komplex värld, där både barn och vuxna har svårt att hitta förebilder och riktmärken. Det är författarnas uppfattning att barn – och även de flesta vuxna – i dag mer än något annat behöver redskap för att utveckla förmågan att vila i sig själv.

Alla föds med anlag för att utveckla förmågan till empati och att vila i sig själv. De här anlagen kan utvecklas och övas upp. Träningen syftar inte till att man ska lära sig något nytt. Den handlar om att bli uppmärksam på det man redan kan.

Men varför? För att världen behöver empati – i allt från klassrum och middagsbord till parlament och toppmöten.

EMPATI har vuxit fram ur författarnas arbete i Foreningen Børns Livskundskab i Danmark. Boken vänder sig till barn såväl som vuxna och samtidigt mera specifikt till pedagoger och andra som arbetar med barn och ungdomar.

Läs mer

Läs om boken på vår blogg.

En av författarna, Helle Jensen, har även skrivit en bok med övningar och idéer kring hur man kan arbeta vidare med närvaro och empati i skolan, läs mer om Närvaro och empati i skolan som vi utger i början av 2016.

Helle har även skrivit ett inlägg till vår blogg, Förstår hon mig förstår jag henne, som utgår från hennes arbete bland annat i den danska föreningen Børns Livskundskab (Barns Livskunskap).

Om författarna

Helle Jensen (f. 1954), psykolog och familjeterapeut, undervisar och handleder i relationskompetens och familjeterapi. Tillsammans med Jesper Juul författare till bl.a. boken Relationskompetens i pedagogernas värld (2003). Läs mer på www.psykologhellejensen.dk

Jes Bertelsen (f. 1946), mag.art och dr.phil i idéhistoria, ledare för Vækstcenteret, författare till bl.a. Et essay om indre frihed (2010).

Jesper Juul (f. 1948), familjeterapeut, grundare av FamilyLab och författare till bl.a. Ditt kompetenta barn (1997).

Michael Stubberup (f. 1956), cand.mag i danska och konsthistoria, ledare för SYNerGAIA Rehabilitering och tillsammans med Steen Hildebrandt författare till bl.a. Bæredygtig ledelse – ledelse med hjertet (2010).

Peter Høeg (f. 1957), mag.art i litteratur, författare till flera romaner, bl.a. den internationella bestsellern Fröken Smillas känsla för snö (1994) och senast Effekten av Susan (2015).

Steen Hildebrandt (f. 1944), ph.d. och professor i organisations- och ledarskapsteori på Institut for ledelse, Aarhus Universitet.Författare till bl.a. Klokken ringer ud for industrisamfundets skole (2009, tillsammans med Peter Fibæk Lauersen). Läs mer på www.steenhildebrandt.dk

Fabricius Resurs AB
info@fabriciusresurs.se
Org.nr. 556266-4812

Resursgården
Ulriksfors 435
833 93 Strömsund
Tel. 0730 78 68 22

Gilla oss på Facebook och LinkedIn

© Copyright Fabricius Resurs AB