Våra kursledare

Vi är glada att kunna presentera följande kursledare som på olika sätt bidrar till Fabricius Resurs kursprogram under 2020 och 2021 med sina specialkompetenser och stora engagemang. Vi tycker det är viktigt att måna en hög kvalitet i våra kurser och den gemensamma nämnaren för alla våra kursledare är att de har gedigen erfarenhet och kunskap inom sina respektive områden och att de brinner för det de gör och för att dela med sig av sina kunskaper på ett pedagogiskt och autentiskt sätt.

Anders Fabricius

Anders Fabricius är utbildad massör inom Structural Integration (en variant av Rolfing). 

Han har tränat meditation och kroppsbaserad närvaroträning så som Qigong, Thai chi och kampsport i närmare 40 år. De senaste 20 åren har han mottagit undervisning från den danska meditationsläraren Jes Bertelsen. 

Anders har även gått de 3-åriga programmen ”Social Presencing Theater Master Training Program” och ”Sustainable Co-Creation – practicing presencing” som baseras på ledarskaps- och förändringsteorin Teori U. Anders och Liv är de enda godkända Social Presencing Theater (SPT) lärarna i Skandinavien och de ingår i det globala SPT-lärarteamet som skapats av grundaren Arawana Hayashi och Presencing Institute. 

Anders arbetar ständigt med att fördjupa och precisera den egna praktiken genom daglig meditationspraktik, regelbundna retreats och deltagande i fördjupande kurser på Vækstcenteret i Danmark. Han får även fortlöpande SPT undervisning av Arawana Hayashi.

Tillsammans med Vivian och Liv Fabricius driver han Fabricius Resurs – förlag och utbildningsverksamhet.

Liv Fabricius

Liv Fabricius, personalvetare med en magisterexamen i kvalitets– och ledarskapsutveckling, redaktör och kursledare med fokus på förändring och utveckling.

Hon har gått ett 3-årigt ”Social Presencing Theater Master Training Program” lett av grundaren Arawana Hayashi från USA. Liv och Anders är de enda godkända Social Presencing Theater (SPT) lärarna i Skandinavien och är med i det globala SPT-lärarteam som skapats av Arawana Hayashi och Presencing Institute. Hon får fortlöpande undervisning av Arwana för att fortsätta utveckla den egna praktiken.

Liv har fördjupat sig i meditation, hon har mediterat i 15 år och mottagit undervisning av den danska meditationsläraren Jes Bertelsen sedan 2005, samt förändringsprocesser bland annat genom det 3-åriga programmet ”Sustainable Co-Creation – practicing presencing” som baserades på ledarskaps- och förändringsteorin Teori U. 

Tillsammans med Anders och Vivian Fabricius driver hon Fabricius Resurs – förlag och utbildningsverksamhet.

Vivian Fabricius

Vivian Fabricius är utbildad zonterapeut. 

Hon har närmare 40 års erfarenhet av kroppsbaserad närvaroträning, så som Qigong, Thai chi och meditation. Vivian får fortlöpande undervisning av Arawana Hayashi, skaparen av Social Presencing Theater (SPT) och av the Art of Making a True Move. 

Vivian har gått de 3-åriga programmen ”Social Presencing Theater Master Training Program” med Arawana och ”Sustainable Co-Creation – practicing presencing” med professor Steen Hildebrandt, verksamhetsledaren Michael Stubberup, samt Arawana Hayashi från Presencing Institute i USA.

Vivian delar ett stort odlingsintresse med Anders, tillsammans har de skapat den vackra trädgården som omgärdar vår kursgård Resursgården. Hon arbetar även med det praktiska runt kurserna och aktiviteterna som hålls på Resursgården.

Tillsammans med Anders och Liv Fabricius driver hon Fabricius Resurs – förlag och utbildningsverksamhet.

Andrea Chlopczik

Andrea is a Social Presencing Theater (SPT) teacher, normally located in Switzerland. She holds a Master of Arts in literature and language and a Master of Science in applied psychology (earned with a thesis on Theory U, published in 2015).

She has a background in theater and a natural interest in observing and cultivating aesthetic phenomena. As a coach and facilitator, she works with individuals, teams and organizations.

A practitioner of Daoist meditation and Qi Kung since 1999, she qualified as an Associate Instructor of the Universal Dao Basics (Mantak Chia) in 2007.

Andrea will co-host and teach at our two Social Presencing Theater retreats this summer, SPT Summer Retreat and SPT Deep Dive.

Kristian Stålne

Kristian Stålne är forskare och lärare på Malmö universitet. Han är civilingenjör och teknologie doktor i byggnadsmekanik.

Kristian har även debuterat som författare våren 2018 då Fabricius Resurs publicerade hans bok Vuxen men inte färdig : Vuxenutveckling – stadier av komplexitet och mening.

Som universitetslektor på Malmö universitet har han bland annat bidragit till att utveckla Model of hierarchical complexity, som är en av bokens centrala modeller, och han är medgrundare till forskningsnätverket European society for research in adult development.

Fabricius Resurs AB
info@fabriciusresurs.se
Org.nr. 556266-4812

Huvudkontoret
Ulriksfors 435
833 93 Strömsund
Tel. 0730 78 68 22

Malmökontoret
Lugna gatan 12, lgh 1101
211 60 Malmö
Tel. 0702 81 11 42

Gilla oss på Facebook och LinkedIn

© Copyright Fabricius Resurs AB