Våra kursledare

Hösten 2018 / Våren 2019

Vi är glada att kunna presentera följande kursledare som på olika sätt bidrar till Fabricius Resurs höstprogram 2018 med sina specialkompetenser och stora engagemang. Vi tycker det är viktigt att måna en hög kvalitet i våra kurser och den gemensamma nämnaren för alla våra kursledare är att de har gedigen erfarenhet och kunskap inom sina respektive områden och att de brinner för det de gör och för att dela med sig av sina kunskaper på ett pedagogiskt och autentiskt sätt.

Vi ser fram emot en spännande höst med intressanta samarbeten!

Anders Fabricius

Anders Fabricius har tränat meditation i närmare 40 år. De senaste 18 åren har han mottagit undervisning från den danska meditationsläraren Jes Bertelsen. Som kursledare erbjuder Anders både inspiration, kunskap och lång erfarenhet av meditation.

Anders har gått ett 3 årigt ”Social Presencing Theater (SPT) Master Training Program” samt det 3-åriga programmet ”Sustainable co-creation” som baserades på ledarskaps- och förändringsteorin Teori U. Tillsammans med Liv Fabricius är de som de enda i Sverige godkända SPT lärare och med i det globala SPT-lärarteamet som skapats av grundaren Arawana Hayashi och Presencing Institute.

Tillsammans med Vivian och Liv Fabricius driver han Fabricius Resurs – förlag och utbildningsverksamhet.

Liv Fabricius

Liv Fabricius, magister i kvalitets– och ledarskapsutveckling, redaktör och kursledare med fokus på förändring och utveckling.

Hon har gått ett 3 årigt ”Social Presencing Theater (SPT) Master Training Program” samt det 3-åriga programmet ”Sustainable co-creation” som baserades på ledarskaps- och förändringsteorin Teori U. Tillsammans med Anders Fabricius är de som de enda i Sverige godkända SPT lärare och med i det globala SPT-lärarteamet som skapats av grundaren Arawana Hayashi och Presencing Institute. Liv har även en 13 årig meditationspraktik.

Tillsammans med Anders och Vivian Fabricius driver hon Fabricius Resurs – förlag och utbildningsverksamhet.

Erika Redelöv

Erika Redelöv har tränat thai chi och yoga under många år och är utbildad till yogalärare inom Global yoga.

Erika har innan hon kom tillbaka till Strömsund som ”hemvändare” haft yogaklasser i Alingsås där hon bodde under 20 år. Erika är specialpedagog inom förskolan i Strömsunds kommun.

Hans och Cenitha

Hans och Cenitha är båda lärare, mindfulnessinstruktörer och har många års erfarenhet av relations- och tantrakurser. De har även deltagit i TV-programmet “Par i terapi” med läkaren och psykoterapeuten Poul Perris 2012.

Helle Jensen

Helle Jensen är leg. psykolog och familjeterapeut och har arbetat med barn och familjer sen 1979.

Hon har även lång erfarenhet av att handleda och utbilda pedagoger och andra yrkesgrupper som arbetar med barn.

Helle har utvecklat manualer för träning av lärare och ledare i det EU-Erasmus-projekt HandinHand som Sverige deltar i via Mittuniversitetet.
För tillfället undervisar hon på Deutsch Dänisches Institut für Familientherapie i Berlin och på Internationale Gesellschäft für Beziehungskompetenz i Innsbruck. Helle håller kurser och ut-bildningar i Skandinavien, Tyskland, Österrike, Schweiz, Italien och Slovenien.

Framför allt håller hon kurser i relationskompetens vilket inkluderar träning i närvaro, uppmärksamhet och empati.

Tillsammans med den kända familjeterapeuten Jesper Juul har hon bl.a. skrivit boken Relationskompetens i pedagogernas värld. Fabricius Resurs förlag har publicerat två av Helles böcker Empati, det som håller samman världen och Närvaro och empati i pedagogiskt arbete.

Kristian Stålne

Kristian Stålne är forskare och lärare på Malmö universitet. Han är civilingenjör och teknologie doktor i byggnadsmekanik.

Kristian har även debuterat som författare våren 2018 då Fabricius Resurs publicerade hans bok Vuxen men inte färdig : Vuxenutveckling – stadier av komplexitet och mening.

Som universitetslektor på Malmö universitet har han bland annat bidragit till att utveckla Model of hierarchical complexity, som är en av bokens centrala modeller, och han är medgrundare till forskningsnätverket European society for research in adult development.

Fabricius Resurs AB
info@fabriciusresurs.se
Org.nr. 556266-4812

Huvudkontoret
Ulriksfors 435
833 93 Strömsund
Tel. 0730 78 68 22

Malmökontoret
Lugna gatan 12, lgh 1101
211 60 Malmö
Tel. 0702 81 11 42

Gilla oss på Facebook och LinkedIn

© Copyright Fabricius Resurs AB