Teori U & SPT

DJUPA FÖRÄNDRINGSPROCESSER

Från och med vintern 2020 har vi alla upplevt stora, omvälvande förändringar i vardagen, i samhället och i världen till följd av Covid-19 pandemin.

På Fabricius Resurs har vi sett ett ökat intresse för Teori U i spåren av Covid-19. Allt fler hör av sig och berättar att Teori U generellt och boken Teori U – introduktion och perspektiv specifikt har inspirerat dem. Till följd av krisen känner många ett behov för djupgående förändringar för att skapa ett mer hållbart och meningsfullt liv, arbete och samhälle. Sprickorna och bristerna i det befintliga systemet och sättet att göra på blir ofta synliga under en kris.

Hur får man förändringsbehovet att mynna ut i faktiska och genomförbara förändringar?

Det kan vara lite klurigt att komma från teori till handling. Och hur kan man förstå de handlingar och åtgärder som föreslås utifrån Teori U som förklaringsmodell?  

Vi hjälper gärna till!

Anders Fabricius ingår i Presencing Institutes Social Presencing Theater (SPT) team och vi ser arbetet med Teori U som en av våra kärnkompetenser. Vi har har en bred erfarenhet och har gått 3-åriga utbildningar inom både Teori U och SPT och som en del av Presencing Institutes SPT team följer vi fortlöpande utvecklingen inom Teori U och är med och driver utvecklingen av SPT metoderna globalt.

Utifrån ditt och / eller din organisations behov kan vi föreslå en bred palett av erbjudanden, allt från en timmes coaching på Zoom till föreläsningar eller skräddarsydda utbildningar och workshops. 

Kontakta oss så kan vi berätta mer och hitta en lösning som passar dig / er!

Kontakta oss

E-post: info@fabriciusresurs.se

Telefon: 0730 78 68 22

Om Teori U och SPT

Teori U är en nytänkande teori, metod och ramverk för förändring och lärande. Metoden används på alla nivåer från individ till organisationer och parlament.

Otto Scharmer, lektor på det andrika universitetet MIT i USA, har varit den drivande personen i att utveckla det som nu kallas Teori U. Det bygger bland annat vidare på Peter Senges arbete kring systemtänkande. En grundsten i Teori U är medvetandeträning och att bygga kapaciteter för ledarskap och förändring både hos individen och gruppen / organisationen.

Mycket av arbetet med Teori U drivs nu av Presencing Institute.

Den hittills enda boken om Teori U som utgetts på svenska är Teori U – introduktion och perspektiv, som publicerats av Fabricius Resurs förlag.

En av de kraftfulla metoderna som utvecklats inom ramarna för Teori U är Social Presencing Theater (SPT). Dansaren, koreografen och meditationsläraren Arawana Hayashi har tillsammans med Otto Scharmer utvecklat ett antal övningar eller förändringsverktyg som bygger kroppsförankrade och medvetandeträning. 

Anders Fabricius ingår i det globala SPT lärarteamet, med ett officiellt uppdrag att erbjuda grundkurser i SPT som även ger behörighet till mer avancerad SPT träning för den som önskar det. Hitta våra öppna SPT kurser under Utbildning

Läs mer om metoden SPT på Presencing Institutes hemsida eller på Arawna Hayashis hemsida.

Fabricius Resurs AB
info@fabriciusresurs.se
Org.nr. 556266-4812

Resursgården
Ulriksfors 435
833 93 Strömsund
Tel. 0730 78 68 22

Gilla oss på Facebook och LinkedIn

© Copyright Fabricius Resurs AB