Nuets himmel

Författare: Jes Bertelsen. 

Översättning: Eva Trägårdh.

Pris: 250 kr inkl. frakt.

ISBN: 978-91-982626-4-3

Boken publicerades på svenska den 24 april 2017. 

Det danska originalet: Nuets himmel – At virkliggøre bevidsthedens væsen gennem ordløs bøn og meditativ fordybelse. København: Borgen, 1994.

Appendix av Karl Antz, först publicerat i den amerikanska översättningen av boken: Essence of Mind: An Approach to Dzogchen. Berkeley: North Atlantic Books, 2013.


Nuets himmel

att förverkliga medvetandets väsen genom ordlös bön och meditativ fördjupning

I denna bok erbjuder meditationsläraren Jes Bertelsen en unik bro mellan östlig och västlig andlig träning. Han är både djupt förankrad i den västliga akademiska traditionen, med en doktorsgrad
i idéhistoria, och i den buddhistiska meditationsformen Dzogchen.

Jes Bertelsens undervisning och författarskap bygger på den gemensamma andliga kärna, som han anser finns bakom tro och dogmer i alla de stora religionerna. Han beskriver resan och träningsvägen till medvetandets yttersta gräns. Det vi söker är så snubblande nära hela tiden, men för det otränade ögat är det svårt att se.

Alla känner igen känslan av att ligga en sommardag på stranden utan att tänka, ställa krav, hysa förväntningar, bekymra sig eller göra upp planer. Man sover inte – man är vaken i korta, ljuvliga ögonblick. Jaget är i själva verket tillfälligt suspenderat.

Tillståndet är mycket likt det man kan uppnå genom ordlös bön och meditativ fördjupning. Skillnaden är att den förstnämnda upplevelsen kommer glimtvis, medan den sistnämnda är ett
varaktigt tillstånd.

Nuets himmel är en praktisk vägledning till den som vill undersöka detta. Processen är tidskrävande, men kan läras av alla.

Läs mer

Jes Bertelsen är även den som har utvecklat den modell med fem naturliga kompetenser, som ligger till grund för böckerna Empati, det som håller samman världen och Närvaro och empati i pedagogiskt arbete. Båda böckerna handlar om hur man kan hjälpa barn och unga att utveckla mer empati men också om hur vuxna kan hjälpa barn och unga att bättre vila i sig själv. Många av övningarna kan användas av alla, oavsett ålder, och flera av övningarna som återfinns i böckerna är även grundövningar i Jes Bertelsens meditationsundervisning för vuxna.

Om författaren

Jes Bertelsen (f. 1946) mag.art och dr.phil i idéhistoria, meditationslärare och författare. Sedan 1976 har Jes undervisat, praktiserat och skrivit böcker om bland annat djuppsykologi, självutveckling och meditation.

Sedan 1982 har han varit ledare för Vækstcenteret i Danmark, som är ett försök till att grundlägga en icke-dogmatisk och icke-religiös andlig träning i en modern kontext.

1989 träffade han – och blev elev till – den tibetanske buddhistiske Dzogchen läraren Tulku Urgyen Rinponche. Detta avspeglar sig i den senare delen av Jes författarskap och undervisning. I sin undervisning kombinerar han en erfarenhetsbaserad undersökning av sinnets natur med modern psykologi, filosofi och vetenskapligt tänkande.

 

Fabricius Resurs AB
info@fabriciusresurs.se
Org.nr. 556266-4812

Resursgården
Ulriksfors 435
833 93 Strömsund
Tel. 0730 78 68 22

Gilla oss på Facebook och LinkedIn

© Copyright Fabricius Resurs AB