Böcker

Fabricius Resurs är ett ”mikroförlag” som månar om en hög kvalitet och har ett personligt engagemang och omsorg om varje bok och hela produktionskedjan.

Vi har haft förmånen att samarbeta med flera av vår tids stora författare – inom sina respektive områden – så som Jesper Juul, Helle Jensen, Peter Høeg, Daniel Goleman och Peter Senge.

Våra böcker handlar om pedagogiskt arbete, om ledarskap och förändring samt om personlig utveckling och meditation. Det är böcker med ett innovativt och spännande innehåll, som ligger helt i framkant.

Vi har bland annat publicerat den första boken på svenska om forskningsfältet vuxenutvecklingspsykologi och översatt den enda boken som finns på svenska om den nytänkande ledarskapsteorin Teori U.

Vi på Fabricius Resurs vill inspirera och vara en del av lösningen i en tid med stora utmaningar.

Nedan kan du läsa mer om våra böcker och våra författare samt om aktuella erbjudanden.

Vet du redan vad du vill ha?

Fabricius Resurs böcker

Vuxen men inte färdig

Av författaren Kristian Stålne.

Barn går igenom ett antal utvecklingsstadier för att stegvis utvecklas till vuxna individer. Vid 18-20-årsåldern är man vuxen. Färdig. Vad är sedan meningen med livet?

För att möta livets utmaningar fortsätter vi som vuxna att stegvis utveckla vår förmåga till komplext tänkande, meningsskapande och självreflektion. Denna bok ger en lättillgänglig introduktion till forskningen om vuxenutveckling.

Kristian Stålne (1974-) är civilingenjör i teknisk fysik, teknologie doktor i byggnadsmekanik, Excellent teaching practitioner och universitetslektor i byggteknik vid Malmö universitet. Han har bidragit till att utveckla vuxenutvecklingsteorierna och är medgrundare till forskningsnätverket European society for research in adult development.

Boken kostar 298 kr.

Teori U – introduktion och perspektiv

Av författarna Steen Hildebrandt, Michael Stubberup, Matias I.S.W. Nielsen och Elad Jair Chone. Översättning av Eva Trägårdh och Liv Fabricius.

Världen kallar på nya, hållbara lösningar på såväl individ-, som organisations- och samhällsnivå. Vi kan inte lösa klimatkrisen, flyktingkrisen, finanskrisen eller en ohållbar situation på arbetet med samma tankesätt som har lett fram till dessa situationer. Teori U är en teori, en metod och ett ramverk för att skapa och förstå hållbart och meningsfullt förändringsarbete.

Boken ger inspiration till personliga förändringsprocesser men vänder sig i hög grad till ledare, konsulter och andra förändringsagenter som arbetar inom organisationer – t.ex. genom att ta med fallstudier från organisationer där man har använt Teori U.

Boken kostar 230 kr.

Trippelfokus, ett nytt synsätt på utbildning

Av författarna Daniel Goleman och Peter Senge. Översättning av Eva Trägårdh.

Två av vår tids stora och nyskapande tänkare Daniel Goleman och Peter Senge presenterar i den här boken tre viktiga färdigheter som alla barn och vuxna behöver. Det handlar om att förstå sig själv, andra människor och de större system vi lever och verkar i men även hur dessa tre fokusområden är sammanlänkade och beroende av varandra.

Boken vänder sig främst till lärare, rektorer och pedagoger – människor som arbetar med utbildning och skola. Men kan ge värdefull inspiration även till andra målgrupper, kring de kompetenser vi alla behöver för att bättre kunna navigera i dagens snabbt föränderliga samhälle.

Boken kostar 190 kr.

Empati, det som håller samman världen

Av författarna Helle Jensen, Jes Bertelsen, Jesper Juul, Michael Stubberup, Peter Høeg och Steen Hildebrandt. Översättning av Eva Trägårdh.

Den här boken är en teoretisk och praktisk vägledning i hur man stödjer människor i att förbättra kontakten med sig själv och varandra. Alla föds med anlag för att utveckla förmågan till empati och att vila i sig själv. De här anlagen kan utvecklas och övas upp.

Boken vänder sig till barn såväl som vuxna och samtidigt mera specifikt till pedagoger och andra som arbetar med barn och ungdomar.

Boken kostar 220 kr.

Närvaro och empati i pedagogiskt arbete

Av författaren Helle Jensen. Övningar i samarbete med Katinka Götzsche, Charlotte Weppenaar Pedersen och Anne Sælebakke. Förord av Marianne Betzen och Susan Hart. Översättning av Eva Trägårdh.

Helle Jensen vidareutvecklar de tankar som beskrivs i Empati, det som håller samman världen i den här handboken som ger lärare och pedagoger insikt i hur övningar i närvaro och empati kan bidra till en bättre miljö för lärande och utveckling.

Bokens varierande och mångsidiga övningar är enkla att använda och låta sig inspireras av på fritids, i klassen, på HVB-hemmet eller i andra sammanhang där man arbetar med barn och ungdomar främst i grundskoleåldern.

Boken kostar 275 kr.

Nuets himmel

Av författaren Jes Bertelsen. Översättning av Eva Trägårdh.

I denna bok erbjuder meditationsläraren Jes Bertelsen en unik bro mellan östlig och västlig andlig träning. Han är både djupt förankrad i den västliga akademiska traditionen, med en doktorsgrad i idéhistoria, och i den buddhistiska meditationsformen Dzogchen.

Jes Bertelsens undervisning och författarskap bygger på den gemensamma andliga kärna, som han anser finns bakom tro och dogmer i alla de stora religionerna. Han beskriver resan och träningsvägen till medvetandets yttersta gräns. Det vi söker är så snubblande nära hela tiden, men för det otränade ögat är det svårt att se.

Jes Bertelsen (f.1946) mag.art och dr.phil i idéhistoria och ledare för Vækstcenteret sedan dess start i 1982. Han är meditationslärare och författare till ett stort antal böcker med inriktning på djuppsykologi, självutveckling, medvetandeträning och meditation.

Boken kostar 250 kr.

Fabricius Resurs AB
info@fabriciusresurs.se
Org.nr. 556266-4812

Resursgården
Ulriksfors 435
833 93 Strömsund
Tel. 0730 78 68 22

Gilla oss på Facebook och LinkedIn

© Copyright Fabricius Resurs AB