Empati, det som håller samman världen

Boken Empati, det som håller samman världen blir den första utgivningen på Fabricius Resurs förlag. Det har varit en lång resa, en väg med många kringelkrokar, men nu har boken skickats till tryck.

Boken är skriven av 6 författare: Helle Jensen, Jes Bertelsen, Jesper Juul, Michael Stubberup, Peter Høeg och Steen Hildebrandt.

EMPATIbog_cover

Var och en för sig har de bidragit med spännande verk inom sina respektive områden. Sammanlagt är det en imponerande samling människor som envist har arbetat för att försöka bidra till en bättre värld. I Empati, det som håller samman världen skrev författarna tillsammans i ett försök att få fram essensen av många års arbete med och för människor.

Redan när boken kom ut i Danmark 2012 tyckte vi att boken var högintressant. Den är ett viktigt bidrag i arbetet med barn och ungdomar, en bok som på ett seriöst sätt pekar i riktning av att vi måste ha insidan med för att det ska bli bra. Men det har varit en lång väg därifrån och till att vi nu kan ge ut boken på svenska. Vi blev tvungna att starta ett eget förlag för att göra det möjligt!

Vi hade ingen erfarenhet av förlagsverksamhet, så vi har lärt oss mycket på vägen. Nu har vi kämpat oss igenom de olika delarna av processen för att kunna ge ut vår första bok. Vi har fått god hjälp på vägen av Eva Trägårdh som översatt boken och Ninni Sødahl som har gjort all layout, de har båda två bidragit med viktiga kunskaper och erfarenheter. Och nu är det klart – boken är på väg!

Är du nyfiken på boken som utkommer den 19 juli 2015? Här kommer en sammanfattande beskrivning, som också återfinns på baksidan av boken:

Empati, det som håller samman världen

Den här boken är en teoretisk och praktisk vägledning i hur man stödjer människor i att förbättra kontakten med sig själv och varandra. Ordet empati betecknar förmågan att leva sig in i andras situation, med allt vad det innebär av förståelse, samhörighet, medkänsla med mera. Empati är med andra ord det kitt som håller samman den mänskliga gemenskapen.

Ju bättre kontakt man har med sig själv, desto bättre förstår man andra. Bara när man vilar i sig själv kan man förhålla sig på ett djupare sätt till andra människor och till en komplex värld, där både barn och vuxna har svårt att hitta förebilder och riktmärken. Det är författarnas uppfattning att barn – och även de flesta vuxna – i dag mer än något annat behöver redskap för att utveckla förmågan att vila i sig själv.

Alla föds med anlag för att utveckla förmågan till empati och att vila i sig själv. De här anlagen kan utvecklas och övas upp. Träningen syftar inte till att man ska lära sig något nytt. Den handlar om att bli uppmärksam på det man redan kan.

Men varför? För att världen behöver empati – i allt från klassrum och middagsbord till parlament och toppmöten.

EMPATI har vuxit fram ur författarnas arbete i Foreningen Børns Livskundskab i Danmark. Boken vänder sig till barn såväl som vuxna och samtidigt mera specifikt till pedagoger och andra som arbetar med barn och ungdomar.

Bok, Empati, Empati det som håller samman världen, Eva Trägårdh, Förlag, Helle Jensen, Jes Bertelsen, Jesper Juul, Michael Stubberup, Ninni Sødahl, Peter Høeg, Steen Hildebrandt

Kommentar

  • Carina Björkman

    Tack för en underbar, klok och konkret bok! Den har många dimensioner som är helt rätt i tiden! ❤️

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Captcha loading...

Fabricius Resurs AB
info@fabriciusresurs.se
Org.nr. 556266-4812

Resursgården
Ulriksfors 435
833 93 Strömsund
Tel. 0730 78 68 22

Gilla oss på Facebook och LinkedIn

© Copyright Fabricius Resurs AB