Teori U – introduktion och perspektiv

Vad är viktigt för mig och hur går det ihop med vad de andra behöver?

Teori U är en teori, metod och ett ramverk för att skapa och förstå hållbart förändringsarbete.

Med Teori U som metod ställer du dig frågor som; Vad är min eller min organisations ”livsuppgift”? Och hur matchar det ”helhetens” behov? En livsuppgift ska här förstås som att jag letar efter det som verkligen på djupet betyder någonting och är viktigt för mig som människa eller för organisationen. Men för att det ska vara hållbart, så måste det matchas mot det som omvärlden eller världen som helhet är i behov av. Det gäller alltså att sätta sig själv och det som betyder något i ett större sammanhang, se det ur ett helhetsperspektiv.

Boken Teori U – introduktion och perspektiv är nu färdig översatt och vi håller på att redigera den för utgivning hösten 2015. Boken är en introduktion till Otto Scharmers Teori U, skriven av Steen Hildebrandt, Michael Stubberup, Matias I.S.W Nielsen och Elad Jair Chone. Författarna försöker på ett enkelt sätt introducera den arbetsmodell och förståelseram som Otto Scharmer, lektor på MIT i USA, har utvecklat. Idéerna till Teori U har utvecklats i samarbete med och inspirerat av bland annat Peter Senge, som skrivit den populära och viktiga boken Den femte disciplinen som bland annat beskriver hur man kan skapa lärande organisationer och hur viktigt det är med systemtänkande i det arbetet. Otto Scharmer har i det hela taget försökt föra samman teorier och insikter från bland annat organisationsteori, ledarskapsteori och kvalitetsarbete, för att få ett helhetsperspektiv på vad det är som driver och möjliggör reell förändring.

Teori U är ett försök på att göra upp med tanken om att ledning och ledarskap enbart kräver förnuft och erfarenhet. Vår värld förändras, men vi fortsätter i vid utsträckning att göra som vi har gjort tidigare, mer av samma sak. När konflikter och kriser hopar upp sig är det lätt att fastna i gamla mönster. Teori U ger en översikt över vad det är som gör att organisationer exempelvis blir rigida och destruktiva eller innovativa och anpassade till de nya utmaningarna som organisationerna möter. Använder man Teori U som metod kan man låsa upp vanor och istället öppna för ett mer innovativt förändringsarbete.

Teori U – introduktion och perspektiv ger en överblick över teorins bakgrund och en grundlig genomgång av centrala begrepp. Den beskriver även Otto Scharmer och hans bakgrund. Den har ett danskt perspektiv eftersom Teori U har haft en stor spridning i Danmark och många organisationer, projekt och individer där har arbetat med metodiken. Boken lyfter fram några av dessa goda exempel och det finns mycket inspiration att hämta.

Anledningen till att vi är intresserade av den här boken och vill ge ut den, är att vi under många år följt två av författarna; Michael Stubberup och Steen Hildebrandt. Vi har sett hur Teori U kan initiera djupgående och hållbart förändringsarbete på många olika nivåer, både övergripande i samhället, i organisationer och även på det personliga planet. Eftersom Otto Scharmers böcker än så länge inte har översatts till svenska tycker vi att det behövs en bok på svenska, som introducerar och väcker intresse för Teori U i Sverige.

Anders Fabricius har även tillämpat Teori U i praktiken i sitt tidigare arbete i Strömsunds kommun tillsammans med sina kollegor. Bland annat i projektdesign och i upplägget av olika workshopar och möten. Något som är väldigt intressant med detta arbete är att flera av de projekt som de designade med Teori U som grund har framstått som så innovativa, att de överraskande nog fick mer medfinansiering till projektet än vad de ansökte om!

På ett personligt plan är Teori U också viktigt. De insikter och processer som har blivit tydliga genom arbetet med Teori U har lett till ett personligt förändringsarbete för oss. En strävan mot större precision i våra liv, där det vi försöker åstadkomma i arbetet och i vardagen ska ligga närmare något som känns viktigt eller betydelsefullt, närmare den så kallade livsuppgiften. Detta har bland annat medverkat till att vi startade Fabricius Resurs med förlag och kursverksamhet.

Liv, Vivian & Anders, Fabricius Resurs

Bok, Elad Jair Chone, Förlag, Matias I.S.W. Nielsen, Michael Stubberup, Otto Scharmer, Peter Senge, Steen Hildebrandt, Teori U, Teori U - introduktion och perspektiv

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Captcha loading...

Fabricius Resurs AB
info@fabriciusresurs.se
Org.nr. 556266-4812

Resursgården
Ulriksfors 435
833 93 Strömsund
Tel. 0730 78 68 22

Gilla oss på Facebook och LinkedIn

© Copyright Fabricius Resurs AB