Att meditera är inget självändamål

Meditation har inget värde i sig själva, det är frukterna av inre träning som är intressanta! Det att vi genom relativt enkel träning kan invitera in mera empati och helhetstänk i livet, bjuda in lite mera värme och vänlig omsorg för varandra och planeten. Något som jag tror de flesta i grunden vill och behöver.

Vi bär de gamla strukturerna inom oss

Någon gång när jag var 18–19 år, upptäckte jag att några av de grundläggande problemen i välden kom från insidan av oss människor, även från min insida.

Det är sent 70-tal, Köpenhamn, vänsterradikal flummiljö. Jag minns ett samtal med en kompis, där jag försökte att förklara att om man skulle handla som en sann gerillakrigare eller revolutionär, skulle man börja meditera, som ett led i kampen för ett bättre samhälle. Att det inte skulle räcka att kämpa mot kapitalismen, fascismen m.m. Därför att de fenomenen också var psykologiska och andliga strukturer som var och en, även vi, bar inom oss. Det var så uppenbart att efter varje revolution, var det bara ett ögonblick senare, nya maktstrukturer som var karikatyrartat lika de strukturer som hade kastats omkull.

De revolutionära bar de gamla strukturer inom sig. Som ett mycel som bara väntade på att komma på rätt plats för att blomma ut och reproducera de gamla strukturerna i nya varianter. Mao blev den nya kejsaren, Stalin den nya Tsaren osv. Man såg det också på mycket närmare håll; vad som hände mellan kompisarna i de kollektiv man bodde i eller besökte. Kanske värst av allt, på ännu närmare håll…. Man tittade sig i spegeln.

Vi måste bryta med egocentreringen

Nu många år senare kan jag på vissa punkter hålla med mitt unga själv, med tanke på hur det ser ut på planeten just nu. Mänsklig aktivitet pressar alla planetens ekosystem, man ser stora sociala och ekonomiska ojämlikheter överallt. Det är tydligt att det är mycket som behöver ändras.  Jag tror fortfarande att om vi vill se verkliga förändringar till det bättre, i riktning av samhällen baserade på större empati och hållbarhet, måste vi också ta itu med grundstenen i våra samhällsbyggen – oss själva!

Det fungera inte om vi hela tiden tänker: Jag först… Min familj först, mitt förtag först eller i större skala ”America first” eller ”China first”.

Ett egocentriskt perspektiv ger inte möjlighet för att känna in hur andra folk har det (människor, djur, ekosystem, planeten).

Där kan meditation vara ett hjälpsamt verktyg om man har tur. En hjälp till att först få lite ordning på egobubblan och sedan lyfta blicken från den och börja känna in att man är en del av något större. Kanske kan man även känna in att mitt liv är vävt in i allt annat levande, att mina aktiviteter och passiviteter påverkar de ekosystem jag rör mig i.

Meditationsträning kan bli en förändringsfaktor

Vi behöver att många flera människor börja agera utifrån ett mera avancerat sinnestillstånd än: Jag, Min, Mig först. Vi behöver också att företagsledare och politiska ledare är beredda och kapabla att famna en mycket större grad av komplexitet, vågar att låta problemställningarna bli mera mångfacetterad och nyanserade, vågar låta det offentliga samtalet bli mera empatiskt och mindre polariserat.

Vi måste våga väga in kommande generationers och andra arters intressen i besluten. Vi behöver hjälpa varandra att lyfta blicken från detaljerna och se till helheten, den helhet som vi alla är en del av och bidrar till vara sig vi vill det eller inte.

Från många olika traditioner av meditationsträning har man samma erfarenhet: att några av de kapaciteter vi behöver för att bli klokare och för att fatta bättre beslut faktisk går att träna.

Vi kan inte sitta och vänta på att empati och ett öga för helheten ska växa fram av sig själv som hår eller naglar gör. Vi kan faktisk genom relativt enkel träning bjuda in dessa kapaciteter i klassrum, arbetsteam, företag och organisationer – invitera in det i våra liv.

Det är i den inbjudan som meditation blir meningsfull, blir en förändringsfaktor, blir en del av att ta ansvar för sitt liv och för livet.

Av Anders Fabricius
Fabricius Resurs

Egocentrering, Förändring, Helhet, Klimatkrisen, Maktstrukturer, Meditation, Meditationsträning

Kommentarer (2)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Captcha loading...

Fabricius Resurs AB
info@fabriciusresurs.se
Org.nr. 556266-4812

Huvudkontoret
Ulriksfors 435
833 93 Strömsund
Tel. 0730 78 68 22

Malmökontoret
Lugna gatan 12, lgh 1101
211 60 Malmö
Tel. 0702 81 11 42

Gilla oss på Facebook och LinkedIn

© Copyright Fabricius Resurs AB