Inspiration till pedagoger

Pedagogik handlar om hur man förmedlar kunskap, inte om själva kunskapen.
Konsten att skapa lärande och engagemang hos elever och konsten att samarbeta med elevens naturliga nyfikenhet och lusta att lära och utvecklas.

Om jag tänker på de lärare som har varit extra viktiga i mitt liv och lärande, tycker jag att det har varit vissa faktorer som varit gemensamma för dem. Det finns inget tvivel om att själva kunskapsdelen var viktig, det att läraren kunde sitt fackområde, men jag tycker att det var andra saker som gjorde att en lärare stack ut. Det var lärarens förmåga att se mig där jag var, och möta mig där, visa empati, ha humor och självdistans, hade tro på min förmåga och att läraren uppmuntrade lärandet även om jag ibland var både trög och ofokuserad.

I mitt arbete med att undervisa, leda grupper och ha svåra samtal har jag haft stor inspiration av några av de författare som vi senare har utgett böcker av. Bland annat Jesper Juul, Helle Jensen, Peter Senge, Daniel Goleman och Michael Stubberup. De har på olika sätt gjort mig mer medveten om mitt ansvar i det som händer och gjort det tydligt för mig, att det att vara en bra pedagog är en träningsdisciplin. Pedagogik kan tränas precis som musik eller dans och det kan verkligen kännas som en lättnad att erfara att det hjälper att träna.

Den pedagogiska träningen handlar dels om att kunna greppa och förstå komplexiteten i olika situationer och utmaningar, men kanske främst om att ha mer kontakt inåt i sig själva och att vara mer autentisk. Som författaren Peter Høeg säger:

”Du kan inte ha djupare kontakt med andra än vad du kan ha med dig själva”

Den inspirationen vi har fått vill vi gärna dela med oss av till andra och det var det som motiverade oss till att starta vår förlagsverksamhet. Och vi har nu tre böcker som specifikt handlar om att utvecklas som pedagog och om ny sätt att se på undervisning, inlärning och skolan i stort. Dessa tre böcker är:

• Trippelfokus, ett nytt synsätt på utbildning. Av Daniel Goleman och Peter Senge.
• Empati, det som håller samman välden. Av bland andra Jesper Juul, Helle Jensen och Peter Høeg.
• Närvaro och empati i pedagogiskt arbete. Av Helle Jensen.

Läs mer om våra böcker…

Våra böcker kan vara fina julklappar till pedagoger och till människor som på annat sätt arbetar med utbildningsfrågor. Böckerna passar också utmärkt i referensbiblioteket på alla arbetsplatser som arbetar med barn och unga eller med utbildning – en inspirationskälla till dem som vill ta nya steg i förhållande till sin pedagogiska förmåga.

Av Anders Fabricius
Fabricius Resurs

OM ANDERS FABRICIUS

Anders har varit Integrationssamordnare i Strömsunds kommun, projektledare och processledare i flera uppmärksammade projekt med inriktning på att utveckla arbetet med nyanlända barn och vuxna. Anders är nu föreläsare och kurshållare på Fabricius Resurs med fokus på närvaroträning och empati som professionell tillgång.

Böcker, Bok, Daniel Goleman, Empati, Empati det som håller samman världen, Ett nytt synsätt på utbildning, Förlag, Helle Jensen, Inspiration, Jesper Juul, Julklappar, Lärare, Michael Stubberup, Närvaro, Närvaro och empati i pedagogiskt arbete, Pedagoger, Pedagogik, Pedagogiskt arbete, Peter Høeg, Peter Senge, Trippelfokus

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Captcha loading...

Fabricius Resurs AB
info@fabriciusresurs.se
Org.nr. 556266-4812

Resursgården
Ulriksfors 435
833 93 Strömsund
Tel. 0730 78 68 22

Gilla oss på Facebook och LinkedIn

© Copyright Fabricius Resurs AB