Boksläpp: Vuxen men inte färdig

Nu finns det äntligen en svensk bok som ger en lättillgänglig introduktion till forskningsfältet vuxenutveckling. Forskaren Kristian Stålnes bok släpptes den 16 maj och riktar sig till en bred läsargrupp, exempelvis psykologer, coacher, chefer, lärare och andra som intresserar sig för mer komplexa perspektiv på hur vi växer som människor.

Inom utvecklingspsykologin har man under många år vetat att barn går igenom ett antal utvecklingsstadier innan de blir vuxna individer. Vid 18-20-årsåldern är man vuxen. Färdig. Men vad är sedan meningen med livet? Svaret på den frågan arbetar man med inom forskningsfältet vuxenutveckling inom psykologin. Boken Vuxen men inte färdig : Vuxenutveckling – stadier av komplexitet och mening blir den första boken som behandlar ämnet på svenska. Boken fokuserar på hur vi som vuxna fortsätter att stegvis utvecklas för att bättre möta livets utmaningar, det handlar bland annat om vår förmåga till komplext tänkande, självreflektion och meningsskapande.

Människor tänker och handlar utifrån olika nivåer av komplexitet och det har stor betydelse för hur vi förstår oss själva och vår omvärld. Detta märks exempelvis i frågor kring utbildning och ledarskap men också i samhällsdebatten. Författaren Kristian Stålne började intressera sig för vuxenutveckling efter att han genomgått en existentiell kris som doktorand i byggnadsmekanik. I boken tar han utgångspunkt i de egna erfarenheterna, som ett exempel på en utvecklingsresa som är lätt för läsaren att relatera till. Men boken är framför allt en introduktion och genomgång av de viktigaste stadieteorierna inom forskningsfältet, i slutet av boken visar han hur man kan förstå hans utvecklingsresa utifrån forskningen om vuxenutveckling.

Bild 1: Teamet bakom boken: Mette Korsmoe Koverberg (layout & illustrationer), Anna Lundbergh (redaktör), Kristian Stålne (författare) och Liv Fabricius (förläggare).  Bild 2: Kristian Stålne signerar böcker.

Boken riktar sig till en bred läsargrupp. Den vänder sig både till psykologer, coacher, chefer, lärare och människor som arbetar med rekrytering, HR-frågor eller ledarskapsutveckling. Boken passar även bra för lärar- och psykologstudenter samt andra som intresserar sig för vad forskningen faktiskt vet om hur vi växer och utvecklas som människor – genom hela livet.

Kristian Stålne är forskare och lärare på Malmö universitet. Han är civilingenjör och teknologie doktor i byggnadsmekanik. Som universitetslektor på Malmö universitet har han bland annat bidragit till att utveckla Model of hierarchical complexity, som är en av bokens centrala modeller, och han är medgrundare till forskningsnätverket European society for research in adult development.

 

VUXEN MEN INTE FÄRDIG
VUXEUTVECKLING – STADIER AV KOMPLEXITET OCH MENING

Av Kristian Stålne, teknologie doktor och lektor vid Malmö universitet.

Förord av Tom Hagström, Professor emeritus vid Institutet för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, leg. Psykolog.

Boksläpp: Onsdag den 16 maj 2018.

Pris: 298 kr. Beställ boken här!

Bok, Boksläpp, Existentiell kris, Forskningsfält, Komplexitet, Kristian Stålne, Mening, Självreflektion, Stadieteorier, Tom Hagström, Utvecklingspsykologi, Utvecklingsresa, Vuxen men inte färdig, Vuxenutveckling

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Captcha loading...

Fabricius Resurs AB
info@fabriciusresurs.se
Org.nr. 556266-4812

Resursgården
Ulriksfors 435
833 93 Strömsund
Tel. 0730 78 68 22

Gilla oss på Facebook och LinkedIn

© Copyright Fabricius Resurs AB