Forskningen om personlig utveckling

Kristian Stålne, forskare på Malmö Universitet presenterar här sin bok ”Vuxen men inte färdig: Vuxenutveckling – stadier av komplexitet och mening” i ett kort videoklipp.

 

Vad handlar boken Vuxen men inte färdig om? 

 

Boken beskriver personlig utveckling i termer av stadier, där varje nytt stadie är kvalitativt skilt och innebär någon form av transformation. 

Och vad är det då som utvecklas i stadier? 

Det är förmågan till att ta olika perspektiv. Förmågan att tänka komplext och lösa komplexa problem. Och hur världsbilden och förståelsen av omvärlden förändras. Men också hur förståelsen av en själv utvecklas i olika stadier. 

Det här har exempelvis relevans för hur vi hanterar komplexa samhällsfrågor. Att vi förstår ur ett mer komplext perspektiv, att den här typen av frågor kanske inte har någon slutgiltig lösning. Man behöver anlägga flera olika perspektiv på dem och man kanske behöver involvera flera olika aktörer i de här samhällsfrågorna. Så det här kan ha konsekvenser även för till exempel lärande, för ledarskap och för förståelsen av samhällsdebatten. 

 

Hur är boken upplagd?

 

Boken är upplagd i tre delar där den första är en självbiografisk del som beskriver hur min egen utvecklingsresa har sett ut. Från det att jag var 20 år och började läsa till civilingenjör och cirka 15-20 år framåt. Hur mitt tänkande och förståelsen av mig själv och omvärlden har förändrats under den här resans gång. Det handlar om kriser och skiften som jag har gått igenom.

Den andra delen, som är den största delen, beskriver de olika teorierna, stadieteorier, som finns inom forskningsfältet vuxenutveckling. Till exempel Model of hierarchical complexity, Jane Loevingers jagutvecklingsteori och Robert Kegans subjekt-objektteori.

Jag lägger också till några tillämpningsområden, som ledarskap, undervisning och lärande. Och vilka metoder det finns för personlig utveckling. Vilket stöd man kan ge människor för att utvecklas. Och blir man lyckligare av att utvecklas?

Efter den här andra delen följer den kortaste, den tredje och sista delen. Där jag kliver ut ur forskningsfältet och jämför min egen utvecklingsresa med de här teorierna och ser hur de överlappar. Och så tar jag ett kritiskt perspektiv på de här utvecklingsteorierna. Är verkligen högre stadier bättre och ska man försöka utvecklas till varje pris? 

Boken kan köpas på förlagets hemsida fabriciusresurs.se eller på nätbokhandlarna Bokus eller Adlibris. Mer information om boken finns också på min hemsida som heter komplexitet.se

Mycket nöje! 

 

Tack till Kristian Stålne för denna presentation av hans bok ”Vuxen men inte färdig: Vuxenutveckling – stadier av komplexitet och mening”. Utgiven av Fabricius Resurs 2018. 

Bok, Forskning, Forskningsfält, Jagutvecklingsteori, Jane Loevinger, Komplexitet, Kristian Stålne, Lärande, Ledarskap, Lycka, Model of hierarchical complexity, Personlig utveckling, Robert Kegan, Stadieteorier, Subjekt-objektteori, Utvecklingsresa, Världsbild, Videoklipp, Vuxen men inte färdig, Vuxenutveckling, Vuxenutvecklingspsykologi

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Captcha loading...

Fabricius Resurs AB
info@fabriciusresurs.se
Org.nr. 556266-4812

Resursgården
Ulriksfors 435
833 93 Strömsund
Tel. 0730 78 68 22

Gilla oss på Facebook och LinkedIn

© Copyright Fabricius Resurs AB