Behovet av empati

När man har barn eller arbetar med barn och unga så är det inte ovanligt att fundera över hur man kan utveckla barnens inneboende förmåga till empati. Går det att träna? I så fall hur? Och varför behövs empati i det hela taget? I denna video berättar författaren, idéhistorikern och meditationsläraren Jes Bertelsen om sina tankar om detta – främst kopplat till barn och skola, men också utifrån ett större samhällsperspektiv.

Empathy Needed by Jes Bertelsen from Filmkompagniet on Vimeo.

Videon ”Empaty Needed”

I videon berättar danska Jes Bertelsen om sin syn på behovet av empati och empatiträning, främst kopplat till barn och skola. Videon är textad på engelska. Han berättar dels om varför det är viktigt att lära barn att utveckla sin empatiska förmåga och sätter in den träningen i ett historiskt perspektiv. Jes visar också hur vårt samhälle generellt behöver mer empati, samarbete och ömsesidig förståelse i allt från klassrum till parlament.

Enligt Jes är inte empatiträning något som ska in som ett nytt ämne i skolan. Han föreslår snarare att man använder små övningar vid behov under dagen för att förbättra barnens inlärande, det sociala samspelet och miljön i klassrummet.

Foreningen Børns Livskundskap (Föreningen Barns Livskunskap)

Jes är en av initiativtagarna till Foreningen Børns Livskundskab i Danmark, där profiler som familjeterapeuten Jesper Juul, psykologen Helle Jensen och författaren Peter Høeg har valt att engagera sig.

Föreningen har genom utvecklat ett stort antal övningar anpassade till barn och barngrupper. Och genom föreningens arbete har många pedagoger, lärare och andra som arbetar med barn i både Danmark, Tyskland, Sverige och flera andra länder i Europa tagit del av deras arbete.

Böcker och övningar

Vi på Fabricius Resurs tycker att det här är ett jätte viktigt arbete och tycker att det arbete som görs i Foreningen Børns Livskundskab borde komma till nytta för fler. Vi har därför publicerat böckerna Empati, det som håller samman världen och Närvaro och empati i pedagogiskt arbete på svenska. Den förstnämnda är mer teoretisk och den andra är en övningsbok med 69 olika övningar anpassade till barn från förskolan och uppåt. Båda böckerna bygger på föreningens arbete och pedagogik.

Empati, Empati det som håller samman världen, Empatiträning, Föreningen Børns Livskundskab, Jes Bertelsen, Närvaro och empati i pedagogiskt arbete

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Captcha loading...

Fabricius Resurs AB
info@fabriciusresurs.se
Org.nr. 556266-4812

Resursgården
Ulriksfors 435
833 93 Strömsund
Tel. 0730 78 68 22

Gilla oss på Facebook och LinkedIn

© Copyright Fabricius Resurs AB