Andningskompisen

Daniel Goleman berättar här om övningen ”andningskompisen” som är ett enkelt men effektivt sätt att arbeta med relativt små barns inre fokus – deras förmåga att känna in och bli lite mer närvarande i sig själva.

Övningen ”andningskompisen”

”Jag besökte andraklassare i den spansktalande delen av Harlem för att iaktta den dagliga övningen som de kallade för ’andningskompisen’. Varje barn går till sitt skåp och tar sitt favoritgosedjur, lägger sig ner på golvet och lägger det [gosedjuret] på magen. Sedan iakttar de hur gosedjuret stiger uppåt med inandningen medan de räknar 1, 2, 3, 4 och sedan räknar 1, 2, 3, 4 igen på utandningen medan de iakttar hur djuret sänks nedåt. Och så fortsätter de några minuter.

Denna enkla och korta övning stärker [hjärn-] kretsarna för uppmärksamhet på ett sätt som är lämpligt för andraklassares utvecklingsnivå. Och effekterna av den följer med dem under resten av dagen – barnen är lugna och fokuserade. Läraren i det här klassrummet berättade att de en dag på grund av schemaändringar inte hade haft tid att göra ’andningskompisen’, vilket resulterade i att det blev kaos i klassrummet.”

-Daniel Goleman, ur Trippelfokus, ett nytt synsätt på utbildning

Trippelfokus, ett nytt synsätt på utbildning

Citatet ovan är hämtat från Daniel Goleman och Peter Senges bok Trippelfokus, ett nytt synsätt på utbildning. Det är en kortfattad men väldigt inspirerande bok där de beskriver tre olika former för fokus eller färdigheter som de anser behövs i dagens skola – att förstå sig själva, andra människor och de större systemen som vi ingår i och hur dessa tre fokusområden är sammanlänkade och beroende av varandra.

Övningen ”andningskompisen” är ett exempel på hur man kan arbeta med det första fokusområdet, det som handlar om att förstå sig själv. Det handlar bland annat om att bli mer uppmärksam på de egna tankarna och känslorna och lära sig att uppmärksamma det som händer i kroppen och sinnet.

Titta eller läs mer

Inne på vår sida om Trippelfokus, ett nytt synsätt på utbildning kan du se fler korta videos. Daniel Goleman och Peter Senge berättar mer om boken och deras tankar kring vad det egentligen är vi behöver lära för att bättre möta dagens och morgondagens utmaningar.

Titta på videos eller läs mer om boken och författarna här: Trippelfokus, ett nytt synsätt på utbildning

Andningskompisen, Daniel Goleman, Ett nytt synsätt på utbildning, Trippelfokus

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Captcha loading...

Fabricius Resurs AB
info@fabriciusresurs.se
Org.nr. 556266-4812

Resursgården
Ulriksfors 435
833 93 Strömsund
Tel. 0730 78 68 22

Gilla oss på Facebook och LinkedIn

© Copyright Fabricius Resurs AB