Teori U växer fram i Sverige genom kursen U.Lab

I Danmark, Brasilien, Bhutan och Indonesien vet företag och organisationer vad Teori U är, men i Sverige har det ännu inte fått genomslag. Det håller på att förändras nu!

I januari deltog 28 000 människor från 190 länder i en introduktionskurs till Teori U. Nu ges en andra omgång av kursen, med 30 000 registrerade deltagare redan innan kursstarten – och du kan fortfarande anmäla dig till kursen. Kursen ges av ett av världens främsta universitet MIT (Massachusetts Institute of Technology) i Boston, USA. Det är en så kallad MOOC (Massive Open Online Course) som har blivit ett populärt sätt för de stora universiteten runt om i världen att nå ut till en bredare publik. Kursen leds av Otto Scharmer som är lektor på MIT men gästas även av andra spännande föreläsare, bland annat två av vår tids mest inflytelserika organisationsteoretiker; Peter Senge och Edgar Schein.

Kursen är gratis och ett fantastiskt erbjudande till alla som intresserar sig för och önskar en lösning på de komplexa problem och utmaningar som vi står inför idag. Lösningar som bygger på hållbara förändringar, helhetsperspektiv, systemtänkande, innovativ samhällsutveckling och autentiska möten mellan människor.

U.Lab: Transforming Business, Society, and Self är ingen traditionell teoretisk kurs, utan ett nytt sätt att se på högre utbildning. Kursen kan snarast liknas vid en global gräsrotsrörelse för att möta de stora utmaningarna som vi står inför, exempelvis den aktuella flyktingkrisen. Deltagarna lär genom att göra och det finns en tydlig intention om att förändra organisationer, samhället och deltagarna själva i riktning av mer hållbarhet, helhetsperspektiv och autenticitet. U.Lab blir alltså en plattform där deltagarna får ett gemensamt språk och förståelseram, samtidigt som kollektiva initiativ på lokal till global nivå möjliggörs.

Teori U bygger på intervjuer med 150 framstående ledare, forskare, entreprenörer och konstnärer. Teorin ger förståelse för vad som ligger till grund för reell förändring och metoder för att skapa radikal, hållbar förändring. En grundtanke är att det är gårdagens tankesätt som skapat dagens problem. Därför måste vi göra upp med våra gamla förhållningssätt och tankesätt för att tillåta något nytt att uppstå. En sådan föreställning som vi måste släppa är tanken om att ledarskap enbart kräver förnuft och erfarenhet. Kanske är exempelvis intuition och närvaro i ögonblicket viktigare? Genom kursen kommer deltagare globalt och lokalt arbeta med hur dagens lösningar kan bidra till en bättre framtid, utifrån de specifika sammanhang var och en befinner sig i.

Det engagemang som väcktes under den första omgången av U.Lab: Transforming Business, Society, and Self har bidragit till att spridningen och användningen av Teori U har accelererat i Sverige. Medvetandet om vad Teori U är och dess användningsområden sprids nu i företag och organisationer, många tar därför också chansen att låta upphovsmannen Otto Scharmer vara den som introducerar dem till Teori U, genom kursen U.Lab. På en informationsträff om U.Lab i Malmö den 25 augusti kom det exempelvis ca 50 personer, som representerade en stor bredd av kompetenser, arbets- och intresseområden. Bilderna nedan är från informationsträffen i Malmö på Kommendanthuset – Idélab hållbar utveckling.

Vi har kapaciteten att tillsammans ta tag i dagens komplexa problem och utmaningar, men det behövs tid och plats för att nya möjligheter ska kunna växa fram. U.Lab är ett sätt att skapa det rummet. Lokala mötesplatser för deltagare växer fram runt omkring i Sverige, för att ge människor möjlighet att lära tillsammans och skapa eller kanske samskapa nya lösningar. Hittills finns det lokala mötesplatser i Malmö, Södertälje, Stockholm, Gävle, Karlskrona och Göteborg.

Får du lust att gå kursen? I så fall är du i gott sällskap. Företagsledare, studenter, entreprenörer, skotska parlamentariker, aktivister och tusentals andra spännande förändringsagenter runt om i världen kommer följa kursen. Det är gratis kompetensutveckling, som kräver 3-7 timmar av din tid varje vecka – under de 8 veckor som kursen pågår. Och det är något speciellt med att så många människor tillsammans och samtidigt arbetar för att göra världen lite bättre – i det lilla eller i det stora. Plötsligt får man nya perspektiv på de egna handlingarna. För när mina små, tillsynes oviktiga, handlingar sker parallellt med att många tusen andra också gör lite för att komma i rätt riktning, så är det plötsligt ganska stort – en global och nationell kraft att räkna med!

Mer om U.Lab

U.Lab: Transforming Business, Society, and Self ges av MIT (Massachusetts Institute of Technology) I samarbete med Presencing Institute, båda i Boston, USA. Kursen börjar på riktigt i och med den första livesändningen på torsdag den 17 september kl. 16 (svensk tid).

Den som vill gå kursen kan anmäla sig via EdX, som är en plattform som samlar onlinekursen från flera av världens ledande universitet som MIT, Harvard, Berkeley men även svenska aktörer finns representerade bland annat Chalmers och Karolinska Institutet. Anmäl dig här!

Facebook: U.lab Sweden – online plattform för att hitta och samskapa lokala mötesplatser i Sverige.

Vill du läsa mer om den första omgången av kursen, så kan du läsa det i en artikel av Otto Scharmer här.

Mer om Teori U

Fabricius Resurs kommer under hösten att ge ut boken Teori U – introduktion och perspektiv för att underlätta spridningen och användningen av Teori U i Sverige.

Vill man redan nu läsa mer om Teori U kan man gå in på Presencing Institutes hemsida: www.presencing.org

Vill man fördjupa sig ännu mer så kan man läsa Otto Scharmers bok Theory U (2009) eller Leadning from the emerging future, from ego-system to eco-system economies (2013) av Otto Scharmer och Katrin Kaufer.

Edgar Schein, Onlinekurs, Otto Scharmer, Peter Senge, Teori U, Teori U - introduktion och perspektiv, U.Lab

Kommentarer (2)

  • Fabian Möller

    Jaghar ingen hemsida men är intresserad av alternativ odling har använt en del metoder. Sampling och inte använt pesticider. Jag föredrar sampling och inte stora monokulturer på odlingar där marken förstörs av gödningsmedel och andra gifter där man utarmar jorden och höjer energiuttaget för framställa dessa produkter och föra jordens mikroliv. Vissa plantor kan skydda mot skadeinsekter ifall de sätts tillsammans som morotsflugan. Vissa bär kan ha nytta av varann som exempel jordgubbar tillsammans med havtorn som har kvävebindande rotsystem som jordgubbarna kan dra nytta

  • Fabian Möller

    Allt kan lösas med annan hållning till hur man tar hand om sopor och vattnet som vi förbrukar eller rättare sagt använder till djur människa och odlingar. Men samtidigt konsumtionshysterin som finns i västvärlden. Det är den värsta orsaken till våra tillgångar tar slut och världen förorenas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Captcha loading...

Fabricius Resurs AB
info@fabriciusresurs.se
Org.nr. 556266-4812

Huvudkontoret
Ulriksfors 435
833 93 Strömsund
Tel. 0730 78 68 22

Malmökontoret
Lugna gatan 12, lgh 1101
211 60 Malmö
Tel. 0702 81 11 42

Gilla oss på Facebook och LinkedIn

© Copyright Fabricius Resurs AB